[1]
Manwa, B.B., Kabesha, D.B., Mukuku, O., Nabuloko, E.H., Nsimire, R.H., Katchunga, P.B., Tsongo, Z.K., Wembonyama, S.O., Kabesha, T.B. and Chirimwami, R.B. 2022. Epidemiological and histopathological features of ocular tumors in Bukavu, Democratic Republic of the Congo. Current Cancer Reports. 4, 1 (Aug. 2022), 144-149. DOI:https://doi.org/10.25082/CCR.2022.01.004.