Manwa, B. B., Kabesha, D. B., Mukuku, O., Nabuloko, E. H., Nsimire, R. H., Katchunga, P. B., Tsongo, Z. K., Wembonyama, S. O., Kabesha, T. B., & Chirimwami, R. B. (2022). Epidemiological and histopathological features of ocular tumors in Bukavu, Democratic Republic of the Congo. Current Cancer Reports, 4(1), 144-149. https://doi.org/10.25082/CCR.2022.01.004