MANWA, B. B.; KABESHA, D. B.; MUKUKU, O.; NABULOKO, E. H.; NSIMIRE, R. H.; KATCHUNGA, P. B.; TSONGO, Z. K.; WEMBONYAMA, S. O.; KABESHA, T. B.; CHIRIMWAMI, R. B. Epidemiological and histopathological features of ocular tumors in Bukavu, Democratic Republic of the Congo. Current Cancer Reports, v. 4, n. 1, p. 144-149, 25 ago. 2022.