Manwa, B. B., Kabesha, D. B., Mukuku, O., Nabuloko, E. H., Nsimire, R. H., Katchunga, P. B., Tsongo, Z. K., Wembonyama, S. O., Kabesha, T. B. and Chirimwami, R. B. (2022) “Epidemiological and histopathological features of ocular tumors in Bukavu, Democratic Republic of the Congo”, Current Cancer Reports, 4(1), pp. 144-149. doi: 10.25082/CCR.2022.01.004.