Tian, Haifeng, Peng Gao, Haizhou Tian, Fei Zha, Zengjun Wang, Xiaojun Guo, Xiaohua Tang, and Yue Chang. 2022. “Synthesis of an Eco-Friendly Composite of Palygorskite-Gypsum Associated Ore Using Corn Starch and Waste Biomass”. Materials Engineering Research 3 (1), 175-86. https://doi.org/10.25082/MER.2021.01.006.